privacybeleid

Persoongegevens die worden verwerkt

Mijn portfolio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van mijn website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mijn portfolio verstrekt. De website kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom mijn portfolio uw gegevens nodig heeft

Mijn portfolio verwerkt uw persoonsgegevens om contact per email met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoelang mijn portfolio uw gegevens bewaard

Mijn portfolio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Mijn portfolio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Ik zal zo snel mogelijk reageren.

Beveiligen

De website neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mijn portfolio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met me op via [email protected]

www.000webhost.com